• 20Nov
  • HPESOLAR - Cung cấp và lăp đặt trọn gói hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới bám tải cho Trung Tâm Thí Nghiệm Điện Miền Nam tại Khu Công Nghiệp Tân Phú Trung, Thành Phó Hồ Chính MIinh.

  • 19Feb
  • 19Feb
  • 19Feb
  • CĐT: CTY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

  • 01Oct
  • 01Oct
  • đối tác